Het westerse Japan voor ±1850

Japan bestaat uit meerdere kleine eilanden die ten westen van China liggen. De eerste schepen gingen enkel naar China in de Yamato periode (250–710 N.C.). Japan is daardoor lang een geïsoleerd land geweest en kende dus weinig invloeden van buitenaf. Dit leverde Japan een boeiende cultuur op, die niet te vergelijken valt.

Een korte geschiedenis:

1880In de vijfde eeuw na Christus namen ze enkele Chinese elementen over zoals het schrift. Dit vormden ze om tot hun eigen schrift, dat ze dan samen met de Chinese tekens gebruikten.
Naast China, had Japan ook contact met het schiereiland Korea. Japan voerde meerdere er malen oorlog en nam er vaak de leiding.

Pas tijdens de eerste helft van de zestiende eeuw kwamen de eerste Europese bezoekers toe in Japan. Het waren Portugese handelaars die een goede indruk nalieten, want al snel namen de Japanners de ‘excentrieke’ westerse kledingstijl over. Ze droegen plots kostuums, hoeden en zelfs brillen. Dit zou er belachelijk hebben uitgezien. Ook namen ze het Christendom over als religie.

De ‘pret’ duurde echter niet lang, want aan het begin van de zeventiende eeuw kwam het Tokugawa Shogunaat aan de macht. Ze zorgden ervoor dat iedereen van Europese afkomst Japan werd uitgezet. Het Christendom werd verbannen. Deze manier van politiek voeren heet sakoku (鎖国).

De interesse naar het westen nam tijdens de achttiende eeuw weer toe. Ook was dit de periode dat de Amerikaanse gezagvoerder Matthew Perry eiste dat Japan handel ging drijven met de Verenigde Staten van Amerika. Voorheen dreef enkel Nagasaki handel met Portugal en de Nederlanden. De handel bloeide open en de westerse invloeden stroomden toe.
De openheid naar het westen bleef, tot dat Japan vandaag de dag uitgegroeid is tot waar het nu staat.

In zekere zin kunnen we ons vandaag de dag misschien zelfs afvragen: ‘welke invloed heeft Japan op het westen gehad?’


One Comments

  • Riani

    22 februari 2019

    great article, thank you for sharing

    Reply

Leave a Reply